Jordarbejde

Alt jordarbejde udføres. Om det er til et større byggeri, en stor plads med belægning, sø eller andet, så er vi gearet til det. Med fuld GPS på dozeren, kan vi udføre dit projekt ned til centimeters nøjagtighed. Vi kan selv projektere eller vi kan overtage data fra landmåler. Skal der flyttes jord, har vi grejet. 

Grøftegravning og andet arbejde med gravemaskine udføres.
Med rotortilt på vores 16 tons gravemaskine kan vi klare mange forskellige opgaver. Gravemaskinen har gummibælter for skånsom kørsel på asfalt.

  • Belægninger asfalt/stenbelægning
  • Kantsten
  • Udgravning for store pladser
  • Udgravning for byggeri
  • Anden form for jordflytning
  • Udgravning for søer
  • Oprensning af åer
  • Anlæg af minivådområder
  • Eller noget helt andet – efter dit behov