Dræningsarbejde

– Når vandet skal væk fra jorden

Om end ikke den vigtigste, så ihvertfald én af de vigtigste forudsætninger for at dyrke landbrug, er at have en vel drænet jord.
At få ledet vandet væk fra jorden, ensartet i det tidlige forår kan betyde, at der kan jordbehandles tidligere og dermed skabes en lang og god vækstsæson for afgrøderne.

Skab bedre vækst

På vel drænet jord nedsættes risikoen for at skabe komprimering af våd jord til gavn for regnorme, mikroorganismer og dermed en klar forbedring af næringsoptagelsen og væksten. Grundvandet sænkes til 1.2 m, så afgrøderne udvikler et meget kraftigere rodnet, hvilket giver en større optagelse af vand og næring med større høstudbytte til følge. 

Flere forsøg viser, at veldrænet jord kan givet et merudbytte på 25%

EM Entreprise lægger stor vægt på, at et projekt kommer godt igang. Sammen med landmandens kendskab til sin egen jord, findes der en løsning, som egner sig bedst til det pågældende arealer. Er der ikke kendskab til jordtype, tages der enten jordprøver eller der prøvegraves flere steder på marken, så vi kender jordens struktur.
Det er vigtigt for EM Entreprise, hele tiden at yde den bedst mulige rådgivning, så landmanden kan føle sig tryg hele vejen igennem projektet. Dræning handler jo i den grad om tillid mellem parterne.

Hvordan EM Entreprise arbejder

– Drænspecialisten i landbruget

Vi kører med en L-plov monteret på en CAT D7 dozer. Sammen med slangen kan vi lægge filtergrus omkring rørene. EM Entreprise har bygget egen kasse, som gør, at gruset kan fyldes hele vejen rundt omkring rørene, så de ikke ligger i evt. vådt jord, som kan trænge ind og stoppe rørene efter få år. En metode, som vi hos EM Entreprise, ihvertfald ikke har set andetsteds. Mængden af grus kan ændres fra 3-6 cm på siderne og 5-30 cm over rørene.

Nedpløjning af dræn foregår med RKT GPS, som giver en nøjagtighed indenfor 2 cm. Det giver den fordel, at evt. ændringer bliver registreret straks og gemt elektronisk og kan dermed overføres til egen GPS styret traktor.
Projektet registreres med billed-dokumentation og afleveres samlet som en færdig kvalitetssikring.
Det færdige projekt bliver også sendt til dansk drænarkiv.

Alt bliver målt ind med GPS og leveret på en PDF samt evt. fil til landmandens traktor. 

EM Entreprise er projektansvarlige, så landmanden ‘kun’ behøver at gå og nyde synet af professionelle entreprenører i arbejde. Vi tilbyder en komplet reetablering af marken med stensamling, jævning af grøfter og afsluttende harvning, hvis dette ønskes.
Vi har en sneplov, som meget effektivt kan samle renderne med mulden øverst. Der er også den mulighed, at landmanden selv deltager med en traktor til kørsel af sand eller lignende. Det aftales på forhånd.